انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران- صفحه اصلی
برگزاری جلسه مجمع عمومی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/8/3 | 
جلسه مجمع عمومی انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران در مورخ 1396/7/29 با حضور پرشور اعضا انجمن تشکیل شد. در این جلسه حدود 140 نفر شرکت نمودند که  افراد ذیل به به ترتیب کسب آراء انتخاب گردیدند:

1- آقای مهندس محسن بنی اسدی با کسب 106 رای به عنوان هیئت مدیره
2- آقای دکتر نوید جلال کمالی با کسب 83 رای به عنوان هیئت مدیره
3- آقای پروفسور محمد جواد خانجانی با کسب 75 رای به عنوان هیئت مدیره
4- آقای پروفسور محمود حبیب نژاد با کسب 29 رای به عنوان هیئت مدیره
5- آقای پروفسور غلامعباس بارانی با کسب 25 رای به عنوان هیئت مدیره

و آقای دکتر امید طیاری و آقای مهندس سید حسین علوی به عنوان بازرس برای یک دوره انتخاب شدند. 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران:
http://isiwee.ir/find.php?item=1.54.119.fa
برگشت به اصل مطلب