انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران- صفحه اصلی
تکمیل فرم نظرسنجی عملکرد انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/2/4 | 
با سلام و احترام

از همه اعضای انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران تقاضا می شود فرم نظرسنجی عملکرد انجمن مربوط به سال 1396 را تکمیل و

به ایمیل انجمن isiwe_kerman@yahoo.com  ارسال نمایید.

با تشکر
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی آبیاری و آب ایران:
http://isiwee.ir/find.php?item=1.54.124.fa
برگشت به اصل مطلب